• مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1078
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از آن جا که تغییر شکل دائمی زمین علت عمده خسارات وارد بر لوله های مدفون است، این موضوع مورد تحلیل و بررسی بسیاری محققین قرار گرفته است. ارورک و همکاران در سال 2009 برای درک بهتر و دقیقتر اندرکنش لوله های مدفون در ناحیه گسل امتدادلغز، یک سری آزمایشات انجام دادند و نشان دادند که فنرهای معادل آئین نامه asce در برخی موارد اندرکنش خاک و لوله را با دقت کافی در نظر نمی گیرند. در این مقاله آزمایش توسط نرم افزار abaqus مدل سازی شده و با نتایج آزمایش، مقایسه شده است. نتایج تحلیل های اجزای محدود نشان دادند که این روش با دقت خوبی می تواند شرایط مدل آزمایشگاهی را شبیه سازی نماید. با انجام مطالعات پارامتری تأثیر پارامترهایی مانند نسبت عمق دفن به قطر، سرعت اعمال جابه جایی گسل، زاویه جهت گیری لوله نسبت به گسل وتنش تسلیم خاک در رفتارلوله بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم