• تحلیل برگشتی و ارزیابی تاثیر تغیرات تراز مخزن سد بر پایداری زمین لغزش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1022
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در سال 89 و پس از یک دوره آبگیری و تخلیه مخزن سد، شواهدی مبنی بر بازفعالی یک زمینلغزش قدیمی بزرگ در جناح راست سد قلعه چای عجبشیر در مجاورت یک روستای مسکونی مشاهده گردید. این زمین لغزش در مرحله مطالعات اولیه سد شناسایی شده و تاثیر آب مخزن بر توده ناچیز تخمین زده شده بود؛ اما با توجه به قرار گرفتن زمینلغزش در حاشیه مخزن سد، امکان اثرگذاری آب مخزن به توده درحال لغزش وجود دارد.در این مقاله با استفاده از یک روش تحلیل برگشتی پیشنهادی، پارامترهای مکانیکی توده تعیین شده و سپس میزان تاثیرپذیری توده در حال لغزش از آب مخزن مورد ارزیابی قرار گرفته است. درنهایت با توجه به عدم قطعیتهای موجود تحلیل احتمال شیروانی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیلها و پایش زمینلغزش نشان دهنده افزایش سرعت حرکت پس از اتمام دوره آبگیری و شروع تخلیه مخزن می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها