• بررسی نشت در جناح راست سد خاکی–مطالعه موردی سد خاکی تنگاب فیروزآباد

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روی پی سنگ کارستی سازند آسماری و در ناحیه ترانزیشن می باشد. فرض شده که محیط جریان آب در خاک دارای شرایط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جریان آب در محیط متخلخل به شمار می رود. این تحقیق از نوع عددی و با استفاده از نرم افزار  seep/wدر زمینه جریان آب در خاک صورت می گیرد. ابتدا هندسه سد در مدل عددی تعریف و سپس نفوذپذیری اجزای مختلف و شرایط مرزی اعمال می شود. سپس داده های پیزومتریک جناح راست سد در نرم افزار  excelرسم و بررسی می گردد و در نهایت نتیجه آن شد که عمده نشتی از طریق کارستی ها و درزه و شکاف ها صورت پذیرفته که به صورت فرار آب در جناح راست سد تنگاب نمایان شده است و علت اختلاف ارتفاع خط فریاتیک نرم افزار و پیزومتر، مربوط به تراز پایین سطح آب زیرزمینی می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها