• ظرفیت باربری و جابجایی گروه شمع تحت بار جانبی و لنگر خمشی در ماسه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2640
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از قدیمی ترین روش ها برای غلبه بر مشکلات پی سازی بر روی خاک های سست و همچنین انتقال بارهای سازه به زمین استفاده از شمع و پی های عمیق می باشد. گروه شمع یک حالت خاص از پی های عمیق است که در سازه ها، بار های عمودی وجانبی را تحمل می کنند. باید در نظر داشت که ماهیت بارگذاری و نوع خاک فاکتور های اصلی در تعیین گروه شمع تحت بار جانبی می باشند. در این مقاله، گروه شمع 4 ×4 با شمع های به قطر m 1 و با فاصله مرکز به مرکز 2، 3، 4 برابر قطر از هم با استفاده از نرم افزار  plaxis 3d foundationبه روش المان محدود و با مدل رفتاری موهر-کولمب مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار جانبی و لنگر خمشی در ماسه بررسی گردیده است. به کمک نتایج بدست آمده، مکانیسم رفتار گروه شمع تحت بار جانبی بدست آمده و می توان جابجایی در طول شمع در جهت x، y و ظرفیت باربری برای هر کدام از شمع ها را محاسبه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها