• بررسی اثر شکل هندسی هسته در رفتار لرزه ای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 845
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با اجرای تعداد بسیاری سدهای خاکی طی سالهای گذشته تجربیات بسیاری از مشاهدات و مشکلات بوجود آمده در این سدها بدست آمده است. یکی از راهکارهای حل این مشکلات استفاده از بتن آسفالتی به عنوان هسته در سدهای خاکی می باشد. آنالیز های لرزهای بسیاری بر روی اینگونه سدها انجام شده است که عمدتا بیانگر رفتار مناسب این سدها در برابر زلزله هستند، اما در برخی موارد وقوع ترکهای کششی بویژه در نواحی بالایی هسته پیش بینی شده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزامحدود abaqus سه سد خاکی با هسته بتن آسفالتی قائم، قائم-مایل و هسته با ضخامت متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که هسته با ضخامت متغیر به گونه ای که با افزایش ارتفاع ضخامت هسته نیز افزایش یابد، می تواند رفتار خوبی در مقابل تغییر مکان و تنشهای برشی از خود نشان دهد. همچنین استفاده از هسته قائم-مایل موجب تمرکز تنش و تغییر مکان در محل تغییر مقطع شده و این مدل تحت اثر بارهای لرزهای دچار ترکهای کششی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها