• استفاده از نظریه گراف ها در بهینه سازی آرایش میخ ها در دیوارهای میخکوبی شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1702
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   میخ کوبی (نیلینگ) از جمله روشهای پایدارسازی دیوارهای خاکبرداری شده، می باشد که با توجه به سرعت و قابلیت انعطاف اجرای بالا اخیرا استفاده از آن در پروژه های عمرانی افزایش یافته است. این روش در صورت اجرای بهینه میخها می تواند از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. لذا در این مقاله با استفاده از نظریه گرافها که یکی از روش های بهینه سازی کارا در علوم ریاضی است، اقدام به بهینه سازی آرایش میخها در یک دیوار میخ کوبی شده است. بدین منظور فواصل مختلفی در آرایش میخ در نظر گرفته شده و با استفاده از یک الگوریتم پیشنهادی از نظریه گرافها در محیط برنامه متلب اقدام به جابجایی پارامترهای موثر در بهینه سازی شده است. بررسی نتایج طبق آنالیزهای متعدد مطابق ورودی های مختلف داده شده به برنامه نشان داده است که هر چند اجرای میخکوبی با فواصل میخ بیشتر نیاز به طول بیشتری برای هر میخ می شود ولی کاهش تعداد میخ مورد نیاز این نقیصه را بر طرف نموده و در مجموع به حجم میخ کمتری نسبت به اجرای میخ با فواصل افقی و قائم کمتر نیاز می باشد. همچنین مشخص شد بهترین مدل تغییر طول میخ ها در ارتفاع دیوارگود، استفاده از میخهای بلندتر در قسمتهای میانی ارتفاع و میخهای کوتاهتر در قسمتهای تحتانی و فوقانی دیوار گود می باشد که با رعایت چنین الگویی ضریب اطمینان همه گوه های گسیختگی که بیشتر از مقدار مورد نیاز می باشند،کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها