• تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1004
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   محدودیت زمینه ای مناسب جهت احداث سازه های مورد نیاز باعث پیدایش روش های فراوانی به منظور مقاوم سازی،بهسازی و تقویت شرایط طبیعی زمین شده است. در این راستا، استفاده از ریز شمع ها رویکردی است که با پیشرفت روزافزون همراه بوده و به جهت کاربردهای کششی، فشاری و کششی-فشاری آن شایان توجه مهندسین در عرصه ژئوتکنیک گشته است. در این پژوهش به آنالیز لرزه ای گروه ریز شمع های قائم و مایل نسبت به محور قائم تحت بار هارمونیک و بار زلزله آپلند پرداخته شده است. این تحلیل به روش عددی در یک محیط دو بعدی بر اساس مدل المان محدود و با استفاده از نرم افزار plaxis v.2 انجام می شود رفتار خاک با استفاده از معیار الاستیک خطی-موهرکولمب توصیف می شود.  بررسی پارامتر های تاثیر گذار بر رفتار لرزه ای ریز شمع از قبیل، زاویه تمایل، شدت بار هارمونیک، صلبیت نسبی، بار روسازه، و زاویه اصطکاک در سیستم شمع-رادیه خاک ماسه ای عمده مباحث این تحقیق بوده و با ارائه منحنی های تغییر-مکان و شتاب-زمان در سر و نوک ریز شمع ها به مقایسه رفتار لرزه ای آنها پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها