• بررسی تاثیر درجه ی شیب در تحلیل پایداری شیروانی ها با بهره گیری از روش های تعادل حدی و روش اجزای محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1140
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   روش تعادل حدی و روش اجزای محدود، از متداول ترین روش های تحلیل پایداری شیروانی ها هستند. که امروزه این دو روش تحلیل با بکار گیری نرم افزار هایی چون geostudio-slope/w و plaxis بصورت گسترده ای در بین مهندسین ژئوتکنیک رایج گشته است. یکی از مهمترین چالش های کاربران این نرم افزارها در مهندسی ژئوتکنیک وجود اختلاف میان نتایج به دست آمده در برآورد و ارزیابی یک پروزه با توجه به شیوه های مختلف مدل سازی می باشد. در این تحقیق، نتایج حاصل از مدل سازی در نرم افزارهای  flacو plaxis با نتایج حاصل از بررسی روش های بیشاپ و جانبو در نرم افزارgeostudio-slope/w  مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در برابر افزایش شیب شیروانی، روش اجزای محدود ضرایب ایمنی کمتری در مقایسه با روش تعادل حدی به دست می دهد. همچنین، با توجه به این نتایج مشاهده می شود که با افزایش سطح آب زیر زمینی در شیروانی این اختلاف بصورت قابل ملاحظه ای بیشتر خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها