• تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته شده از ورق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1091
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در عملیات جوشکاری بعد از مرحله ی سرد شدن جسم، تنش هایی در آن باقی می ماند که به آن ها تنش های پسماند می گویند. در روش اجزای محدود با استفاده از یک تحلیل حرارتی، تاریخچه دمایی جسم به دست می آید که از آن به عنوان بارگذاری در تحلیل مکانیکی استفاده می شود. نتایج حاصل از تحلیل مکانیکی، تنش های پسماند را در اختیار قرار می دهد. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی در نرم افزار ansys، تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش برای یک ستون ساخته شده از ورق انجام گرفته و تنش های پسماند به دست می آید. توزیع تنش های پسماند ناشی از جوشکاری باعث تغییر رفتار ستون می گردد. این تغییر رفتار به علت ایجاد تغییر در منحنی تنش-کرنش ستون است. در ادامه، رفتار ستون با اثر تنش های پسماند با حالت بدون تنش های پسماند، مقایسه می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که برای طراحی ایمن ستون ها، باید اثر تنش های پسماند ناشی از جوشکاری مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها