• بررسی تأثیر شکل و اندازه دانه ها بر روی میزان شکست مصالح دانه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   شکست و خردشدگی مصالح دانه ای بر روی پارامترهایی نظیر نفوذ پذیری، مقاومت برشی، منحنی دانه بندی و تخلخل تأثیر می گذارد. با شکسته شدن دانه ها پایداری سازه هایی نظیر سدهای خاکی و سنگریزه ای و همچنین مسیر راه آهن وخاکریز جاده ها به خطر می افتد. شکل، اندازه و جنس دانه ها، همین طور میزان تنش وارده و مسیر تنش، میزان رطوبت و مقدار تخلخل اولیه از جمله عواملی است که بر روی شکست مصالح تأثیر می گذارد. در این مطالعه به بررسی تأثیر شکل و اندازه دانه ها بر میزان شکست پرداخته شده است و همچنین فاکتورهای شکست مختلف با بررسی منحنی دانه بندی مصالح قبل و بعد از بارگذاری فشاری در شرایط محصور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که به طور کلی مصالح تیزگوشه نسبت به مصالح گرد گوشه و همچنین مصالح با اندازه ی درشت تر نسبت به مصالح با اندازه ی کوچک تر میزان شکست بیشتری را از خود نشان می دهند و همچنین فاکتور شکست لیو مقادیر بیشتری را به ترتیب نسبت به فاکتور شکست مارشال و هاردین ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها