همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جهت یابی مسیر رودخانه های فصلی در حوزه رودخانه کارون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بررسی رفتار رودخانه ها نیازمند تجزیه و تحلیل مدلهای هیدرولوژیکی می باشد، این مدلها شامل استخراج شبکه آبراهه ای و بدست آوردن اطلاعات مربوط به آن مانند طول شبکه آبراهه ای، طول و شیب بزرگترین آبراهه و ... می باشد در این مقاله شبکه آبراهه برای حوزه موردنظر تعیین می شود که هدف تعیین مدلی واقعی از مسیر رودخانه می باشد. در این مطالعه حوزه رودخانه کارون با مساحتی بالغ بر 62570 کیلومتر مربع به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است، در این مطالعه با استفاده از روشهای، جهت منفرد جریان (d8) و جهت مثلثی جریان (dinf) امتداد مسیر آب برای حوزه رودخانه کارون تعیین می شود. نتایج نشان می دهد که جهت جریان بدست آمده از دو الگوریتم یکسان بوده و با مدل واقعی مطابقت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها