• مدل سازی انفجار در آب با استفاده از روش عددی بدون شبکه sph

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تحلیل دقیق تر و مطمئن تر سازه ها در صورتی امکان پذیر است که بتوانیم با دقت بیشتر عوامل موثر در تحلیل را شناسایی کنیم. از عوامل مهم در تحلیل، تعیین نوع و میزان بارگذاری سازه می باشد. در بین انواع بارگذاری، بارهای دینامیکی بسیار پیچیده تر و تعیین دقیق آن ها مشکل تر می باشد. در بین بارهای دینامیکی ضربه و انفجار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه به مشکلات مدل سازی های آزمایشگاهی، استفاده از مدل سازی های عددی قابل توجیه می باشد. در این بین روش های با شبکه بندی مانند اجزای محدود با توجه به خصوصیات انجار مانند سرعت بسیار بالا و تغییر شکل های شدید، در برخی مواقع نامناسب عمل می نمایند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش بدون شبکه sph و نرم افزار عددی is-dyna، انجار در زیر آب مورد مطالعه قرار گرفته و با روابط تجربی مقایسه گردد. نتایج این مدل سازی ها تشابه بسیاری با روابط تجربی دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها