• استفاده از روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن در برآورد میزان آبشستگی پایه های پل در بستر های غیر چسبنده براساس داده های آزمایشگاهی و میدانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   همه ساله پل های زیادی بدلیل آبشستگی پایه های آن در اثر جریان آب در رودخانه ها تخریب می شوند، بنابراین پیش بینی عمق آبشستگی پایه ی پل برای طراحی ایمن و اقتصادی پل ضروری است. تاکنون، تحقیقات آزمایشگاهی و صحرایی در زمینه آبشستگی اطراف پایه های پل، منجربه ارائه روابط متعدد برای برآورد حداکثر عمق آبشستگی شده است. در این تحقیق، روش برنامه ریزی بیان ژن (gep) برای تخمین میزان آبشستگی پایه های پل برای بستر با خاک غیر چسبنده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که برنامه ریزی بیان ژن (gep) در تخمین عمق آبشستگی پایه های پل برای خاک های غیر چسبنده، در مقایسه با معادلات غیر خطی موجود عملکرد موثر و کارائی بهتری دارد. همچنین از بین معادلات موجود معادله csu برای خاک های غیر چسبنده منجر به نتایج بهتری شده است. براساس آنالیز حساسیت سرعت جریان بیشترین تأثیر را بر میزان عمق آبشستگی برای داده های آزمایشگاهی در حالت با بعد دارد، اما برای داده های میدا نی عمق جریان موثرتراست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها