• تحلیل هیدرودینامیکی جریان آشفته در جریان عبوری از جام پرتابی مثلثی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مستهلک کننده های پرش اسکی یکی از سیستم های مستهلک کننده انرژی است که در پایانه سرریزها استفاده می شوند. آشفتگی یکی از محدود کننده ترین عوامل در شبیه سازی عددی سیالات می باشد به طوریکه با ثابت فرض کردن ابعاد شبکه و روش گسسته سازی، فاکتور موثر در زمان محاسبات، مدل آشفتگی خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، استفاده از روش عددی در تحلیل جریان دو فازی و آشفته عبوری از جام پرتابی مثلثی به منظور مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی و بررسی عملکرد مدل های مختلف آشفتگی برای این جریانات می باشد. به منظور دست یابی به اهداف مذکور با استفاده از نرم افزار فلوئنت، معادلات رینولدز درحالت دوبعدی وگذرا برای جریان عبوری از جام پرتابی مثلثی حل شده اند. برای مدل کردن جریان آشفته از مدل های مختلف آشفتگی k-e و rsm و به منظور شبیه سازی جریان دوفازی از روش حجم سیال استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل rsm نزدیکترین جواب را به مدل آزمایشگاهی پیش بینی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها