• مطالعه ی عددی بررسی اثر شتاب بیشینه ی زلزله و عمق لایه روانگرا بر نشست شالوده سطحی واقع بر روی خاک های دو لایه تحت بار زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1077
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به اهمیت عملکرد شالوده های سطحی تحت بار زلزله، نیاز به بررسی عوامل موثر بر عملکرد لرزه ای این شالوده ها احساس می شود. در این پژوهش سعی شده است با مدل سازی عددی تاثیر عوامل مختلف بر نشست شالوده ی سطحی بر روی خاک دو لایه که لایه ی سست در زیرلایه ی متراکم قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد. با این توصیف، پارامتر های حداکثر دامنه تحریک ورودی و نسبت عمق لایه ی متراکم به کل ضخامت خاک، مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی نتایج روشن شد که با افزایش دامنه تحریک ورودی، میزان نشست شالوده به دلیل افزایش دامنه ی نوسانات وارده افزایش می یابد. همچنین هر چه نسبت عمق لایه متراکم به کل دامنه بیشتر باشد، در خاک متراکم کاهش نشست خواهیم داشت و برای خاک در زیر مرز دو لایه به دلیل افزایش وزن سربار ناشی از خاک متراکم شاهد افزایش نشست خواهیم بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها