• تحلیل عددی و ارزیابی عملکرد لرزهای مهاربندهای مقید در برابر کمانش تحت بارگذاری چرخه ای با حذف مصالح پرکننده بتنی درون غلاف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 915
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مهاربندها یکی از سیستم های مقاوم سازی سازهها در برابر زلزله می باشند. مهاربند مقید در برابر کمانش  )مهاربندهای (brb  یکی از مهاربندهای بسیار کارا در برابر بارهای جانبی می باشد. یکی از نیازهای کلیدی برای رفتار قابل قبول و مطلوب مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش، تحت بارگذاری شدید زلزله این است که از کمانش کلی آن تا زمانی که عضو مهاربندی به تغییر شکل پلاستیک و شکل پذیری کافی برسد، جلوگیری شود. این مقاله نتایج یک مجموعه آنالیز به روش اجزای محدود بر روی مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش که در آنها مصالح پرکننده درون غلاف حذف شده اند را ارائه میکند. این مهاربندها دارای مقاطع هسته، مشابه مهاربندهای brb مرسوم، ولی دارای سیستم مقید در برابر کمانش متفاوتی هستند. هدف این تحلیل، انجام یک مطالعه پارامتری بر روی فضای خالی متفاوت، تاثیر اصطکاک بین هسته و غلاف و اعمال تغییر شکل اولیه به سیستم مهاربند، برای بررسی رفتار کمانش کلی این مهاربندها می باشد. نتایج آنالیزها نشان می دهند که سختی خمشی سیستم غلاف، صرف نظر از میزان فاصله خالی، به طور قابل ملاحظهای میتواند رفتار کمانش کلی مهاربند را تحت تاثیر قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها