• بررسی آزمایشگاهی اثر انواع الیاف بازیافتی بطری ها pet بر مشخصات مکانیکی بتن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه بطری های pet یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می گردد. افزودن انواع الیاف از جمله فلزی، شیشه ای، طبیعی و پلیمری مشخصات مکانیکی و مقاومت فشاری بتن را بهبود می بخشد. در این مطالعه سعی شده تا اثرات الیاف بازیافتی حاصل از برش بطری های  petبر خواص مکانیکی بتن غیر مسلح به عنوان یک راه حل زیست محیطی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. در طول پژوهش حاضر، تغییرات مشخصات مکانیکی ناشی از افزودن انواع الیاف شامل مستقیم و الیاف دندانه ای با طول های متفاوت و الیاف حلقوی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای دستیابی به رفتار مقاومتی بتن الیافی مذکور، مقاومت فشاری نمونه مکعبی، مقاومت خمشی نمونه منشوری و مقاومت کششی برزیلی نمونه استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش نشان می دهد که با افزودن الیاف در محدوده 0.5 تا 0.75 درصد به نسبت وزنی سیمان، خواص مکانیکی بتن بهبود یافت و همچنین وجود الیاف بر کاهش ترک های پلاستیک بتن غیر مسلح نیز موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها