• ادعاهای پیمانکاری و مبانی حقوقی آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1446
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تحقیقات نشان می دهد تمام ادعاهای پیمانکاری، در ادعای مالی و تمدید مدت قرارداد خلاصه می شوند. ادعای دیگر که در اصل 171 قانون اساسی تصریح شده، خسارت معنوی است که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی ایران، ابزار رسیدگی و جبران مالی آن وجود نداشته، لذا معمولاً از سوی پیمانکاران مطرح نمی شود یا در صورت طرح، همراه با ادعاهای مالی می باشد. هدف از این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته، شناساندن مبانی حقوقی خسارت های قابل مطالبه از طرف پیمانکار می باشد. ادعاهای خسارت مالی شامل ادعاهای تلف شدن مال، کاهش ارزش مال و عدم النفع است. کاهش ارزش پول به دلیل تأخیر تأدیه، مصداق کاهش ارزش مال است. خسارت تأخیر تأدیه و عدم النفع از جمله ادعاهای رایج پیمانکاری است که با عبارت های دیگر مطرح شده و به دلیل عدم آگاهی به مبانی حقوقی آن به خوبی دفاع نمی شود. شرایط عمومی پیمان سه عاملی ایران نیز در این موارد راهکاری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها