• شبیه سازی میزان سرریزی موج از موج شکن های توده سنگی سکویی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و مدل anfis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1046
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   موج شکن ها سازه هایی هستند که برای حفاظت از سواحل در مقابل امواج احداث می شوند. از میان انواع موج شکن ها به لحاظ شکل هندسی و مصالح به کار برده شده، موج شکن های توده سنگی از متداول ترین انواع آن ها می باشند. از جمله مهم ترین پارامترهای حاکم در طراحی موج شکن ها، سرریزی امواج از روی آن ها می باشد. زمانی که حداکثر تراز بالاروی موج از تراز تاج سازه بالاتر رود، آب از روی تاج سازه عبور خواهد کرد و پدیده ی سرریزی اتفاق می افتد. در این مطالعه با توجه به قابلیت های سیستم فازی و شبکه های عصبی مصنوعی، میزان سرریزی موج از روی تعدادی موج شکن توده سنگی سکویی مدلسازی شده و مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج حاصل از صحت سنجی خروجی مدل پیشنهادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی حاکی از پتانسیل مدل ارائه شده در شبیه سازی میزان سرریزی موج از موج شکن های توده سنگی دارد. 
  ب از رویییییآلل

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها