• برآورد بار معلق رسوب ورودی به سد کرخه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن و مدل استنتاج تطبیقی عصبی- فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در مدیریت مخازن سدها، برآورد صحیح حجم رسوبات معلق ورودی به سدها بسیار مهم می باشد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند مانند برنامه ریزی بیان ژن ((gep و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (anfis) در مقابل روش های سنتی مانند روابط رگرسیونی برای برآورد رسوبات معلق مورد توجه محققان قرار گرفته، که در تحقیق حاضر از آن ها استفاده شده است. برای اجرای مدل از داده های ایستگاه هیدرومتری جلوگیر واقع بر رودخانه کرخه به مدت 43 سال استفاده گردید. از 80 درصد داده ها برای آموزش و 20 درصد باقی مانده برای تست مدل استفاده گردید. با استفاده از معیارهای آماری مانند 2r ، rmse و mae توانایی هر یک از مدل ها در برآورد رسوبات ورودی به مخزن سد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اجرای مدل ها نشان می دهد دقت مدل  gep بهتر از مدل anfis می باشد که نتایج به دست آمده در این مقاله ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها