• طراحی سنگ چین در اطراف پایه های پل براساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک – مطالعه موردی پل بونر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1336
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از مهمترین عوامل تخریب پل ها، آبشستگی اطراف پایه های پل ناشی از جریان رودخانه در شرایط سیلابی می باشد. بر این اساس، استفاده از سنگ چین بعنوان یکی از معمول ترین روش های کنترل و کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل مطرح می باشد. اما مکانیزم شکست سنگ چین بسیار پیچیده بوده و عدم قطعیت های زیادی در برآورد پارامترهای تعیین اندازه سنگ چین وجود دارند. عدم قطعیت های ذاتی موجود در این پارامترها باعث می گردد تا نیاز به مطالعه جدی قابلیت اطمینان پایداری دانه های سنگ چین برای اطمینان از ایمنی پل ها احساس گردد. در تحقیق حاضر، بعد از بررسی موارد مختلف عدم قطعیت پارامترهای موثر بر پایداری سنگ چین، طراحی آن بصورت احتمالاتی و براساس تحلیل قابلیت اطمینان مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس، پس از ارزیابی عدم قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولیکی مربوط به سیلاب طراحی، اقدام به طراحی سنگ چین به صورت احتمالاتی در محل یک نمونه پل به عنوان مطالعه موردی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها