• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2609
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   دریاچه شورابیل، واقع در جنوب شرقی شهر اردبیل یکی از دریاچه های طبیعی و قاره ای ایران است که در دهه های گذشته به دلیل شوری بیش از حد آب آن، یکی از 9 دریاچه شور ایران به شمار می رفت اما در طی چند سال گذشته، با انتقال آب رودخانه بالخلوچای به آن، از شوری آب به مقدار بسیار زیادی کاسته شده است. این تغییر میزان شوری باعث شده که با تغییر شرایط زیستی موجودات آبزی دریاچه شورابیل، تشکیل رسوبات بیوشیمیایی بستر دریاچه که روزگاری به عنوان لجن طبی برای درمان جلدی و روماتیسم مورد استفاده مردم منطقه قرار می گرفت، فقط محدود به بخشهای عمیق دریاچه گردد. در این تحقیق رسوبات سطحی بستر دریاچه شورابیل از نظر رسوب شناسی و در ارتباط با تغییرات عمق و مقدار شوری آب دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 5 نمونه رسوبی توسط اوگر از سطح بستر دریاچه تا عمق cm30 برداشت شده و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی آ نها انجام گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رسوبات بستر دریاچه شورابیل در بستری ناودیسی که احتمالا در اثر فعالیت گسل شورابیل به وجود آمده، تشکیل شده است. این رسوبات از نوع آهکی- رسی، دانه متوسط و دارای بافت ماسه رسی است که به سمت شرق دریاچه به ماسه سیلتی تغییر پیدا می کند. رسوبات دریاچه با ph>7 حاوی 12- 3% ماده آلی است که مقدار آن از غرب به شرق دریاچه کاهش می یابد و نشان دهنده شرایط محیطی ساب الکالین برای این رسوبات است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها