• سیستم در اکتشافی اطلاعات تلفیق از استفاده با مولیبدن و مس پتانسیل یابی در منطقه ده سلم نهبندان gis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1126
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   میرجاوه و وجود چندین-بیرجند و سراوان- متالوژنی زاهدان زون دو با قرار گیری بین نهبندان ده سلم منطقه مطلوب پتانسیل نقشه تهیه مقاله این از اندیس معدنی مس از اهمیت اکتشافی بالایی برخوردار است. هدف از استفاده اطلاعات اکتشافی موجود در منطقه با تلفیق از استفاده با کانی سازی مس و مولیبدن پورفیری می باشد. یکی از روش های پر کاربرد برای تهیه نقشه پتان سل مطلوب استفاده از اطلاعات جغرافیایی سیستم به عنوان نقاط معلوم نقاط ویژگی های و مشخصات روش با استفاده از این روش وزن های نشان گر می باشد. در 11از مطالعه، با استفاده مورد منطقه آموزشی می توان وزن لایه ها و نقشه های مورد نظر را تعیین کرد. در و زمین شناس ی سنجش از دور، شده به عنوان نقاط آموزشی،نتایج پردازش داده ها ی شناخته معدنی اندیس انجام از نمونه برداری ژئوشیمیایی از رسوبات آبراه های وزن دهی و نقشه های دوتایی مربوطه تولید شد. پس آزمون استقلال شرطی برای جفت دوتایی، نقشه های دست آوردن و به وزن های نشان گر به مربوط محاسبات نقشه احتمالات نهایی کانی سازی در و تلفیق هم با نقشه های دوتایی نقشه های دوتایی انجام و در مرحله بعد، منطقه به دست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم