همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و تاثیر آن بر نشست زمین (مطالعه موردی شهر کرمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 27189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خشکسالی و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر در بسیاری از نقاط دنیا که با کمبود آب روبرو هستند، مشکلات عدیده ای را فراهم ساخته است. از جمله می توان به مواردی همچون افت سطح آبهای زیرزمینی، نشست حاصل از این افت، تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت آب و دیگر موارد اشاره نمود. در این تحقیق در یک مطالعه موردی به اثرات مخرب برداشت های بی رویه از آبهای زیرسطحی در شهر کرمان و نشست های پدید آمده، پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد که در سالهای اخیر سطح آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف شهر کرمان دچار نوسان شده است. این تغییرات ناشی از پدیده خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش تعداد کارخانه های صنعتی، توسعه کشاورزی در منطقه و ... می باشد. این عوامل باعث افزایش تعداد چاههای عمیق حفر شده در شهر شده است. برای اندازه گیری نشست در شهر کرمان، از یک شبکه نقشه برداری با بیش از 250 ایستگاه در نقاط مختلف شهر استفاده گردیده است. این استگاه ها در سال 1383 نصب و در سالهای 1383، 1384 و 1386 قرائت گردیده اند. برای دسترسی به اطلاعات ما قبل 1383 از ایستگاه های سازمان نقشه برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، در قسمتهایی که برداشت آبهای زیرزمینی شدت بیشتری داشته، میزان نشست بیشتر بوده و به بیش از 10 سانتیمتر در سال می رسد و در مناطقی که برداشت آبها کمتر بوده، مقدار نشستها نیز کمتر بوده اند. همچنین می توان با استفاده از نتایج بدست آمده و تحلیل آنها، به پیش بینی نشست آینده پرداخت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها