اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مدل تخصیص کمی-کیفی منابع آب سطحی در سطح حوضه آبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1474
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  توسعه مدل های ریاضی برای حل مساله تخصیص آب در سطح حوضه آبریز مستلزم توجه به یکپارچگی و احتساب جنبه های مختلف از عوامل موثر بر تخصیص آب از جمله کیفیت آن می باشد. در این مقاله مدل modsim، به عنوان یک مدل شبیه ساز سیستم منابع آب حوضه ای، به مدل شبیه سازی کیفیت آب qual2k متصل شده است. سپس مدل ترکیبی modsim-qual2k، در حل مساله تخصیص آب با شبیه سازی متغیر کیفی tds در بخشی از سیستم حوضه ای دز و کارون به عنوان مطالعه موردی استفاده شده و به منظور صحت سنجی، با مدل مبتنی بر ماجول کیفی modsim مقایسه گردیده است. نتایج بیانگر قابلیت مدل ترکیبی پیشنهادی در شبیه سازی فرآیندهای تخصیص کمی- کیفی منابع آب در سطح حوضه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها