• مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تاکید بر فرهنگ، آموزش و توانمندی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3583
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از میان منابع سازمانی، منابع انسانی به دلیل نقش موثر در توانمندی سازمان در رویارویی با محیط برون سازمانی مورد توجه واقع شده است. دیدگاه استراتژیک و رویکرد سیستمی سازمانی به مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن در بهره وری سازمانی موجب به مدیریت استراتژیک منابع انسانی شده است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق تضمین پرورش کارکنان توانمند، متعهد، و نیز خلق فرهنگ سازمانی بهره ور موجب تحقق استراتژی سازمان می گردد. در این میان آموزش را می توان عامل مهم ایجاد توانمندی و خلق فرهنگ سازمانی دانست. در این مقاله با توضیح در مورد مفاهیم مدیریت منابع انسانی استراتژیک، آموزش توانمندی کارکنان و فرهنگ سازمانی، مدل های مختلف مدیریت استراتژیک منابع انسانی بررسی می شوند، مدل مبتنی بر فرهنگ سازمانی به عنوان مدل پایه ای این مقاله تشریح شده و براساس آن مدل مفهومی جدیدی با توجه به تاثیر آموزش و توانمندی کارکنان، در ایجاد فرهنگ سازمانی، توسعه و پیشنهاد داده می شود. نوآوری مقاله را می توان در نظر گرفتن فاکتورهای تاثیر گذار بر ایجاد فرهنگ برای توسعه استراتژی منابع انسانی دانست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها