• سیاست دو به توان عدد صحیح بهینه سازی برای سیستم توزیع/موجودی مسئله چند تامین کننده چند انباره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 970
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله سیستم توزیع/موجودی سه سطحی، مشتمل بر انبارهای مرکزی در نقاط کاندید، تعدادی تامین کننده و خرده فروش مورد مطالعه قرار گرفته است. تقاضای هر خرده فروش از محصول مورد نیازش، با نرخی قطعی و مطابق با سیاست موجودی بهینه حاصل از مدل، تامین می شود. فرکانس تامین محصول برای خرده فروشان متصل به یک انبار می تواند متفاوت از فرکانس تامین انبار از تامین کننده باشد. از زمان انتظار چشم پوشی شده و کمبود موجودی در نظر گرفته نشده است. هدف، تعیین سیاست های  موجودی بهینه می باشد به طوری که مجموع هزینه های کل شبکه شامل هزینه های موجودی، حمل و نقل و بازگشایی انبارها، حداقل گردد. مسئله به فرم برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی مدل سازی و برای یک نمونه مسئله با نرم افزار گمز حل گردید. نتایج به دست آمده سیاست موجودی دو به توان هدد صحیح بهینه را، نشان دادند. هم چنین به منظور مقایسه دو مدل موجودی-مکان یابی توأم و مدل مجزا، تحلیل حساسیتی روی پارامتر هزینه نگهداری موجودی صورت گرفت. نتایج نشان دادند مدل توأم از عملکرد بهتری برخوردار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها