• ارزیابی عملکرد سازمان ها بر اساس مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  حوادث و مخاطرات شغلی علاوه بر آثار مخرب بر سرمایه انسانی، بر میزان بهره وری و مزیت رقابتی نیز تاثیر نامطلوبی دارد. به رغم وجود این آثار منفی، هنوز در عملکرد و شاخص های مدیریت ایمنی نواقصی وجود دارد. بنابراین مقوله ی ایمنی در سازمان نیاز به مدیریتی فعال دارد. بدین منظور محقق بر آن است که در این مقاله، روشی را جهت ارزیابی عملکرد بر اساس مدیریت ایمنی در سازمان ها ارائه دهد. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها می باشد. پس از تعیین سازمان های کارا و ناکارا، سازمان ها رتبه بندی شده و در گام بعد تحلیل حساسیت ورودی ها خواهد شد. روش ارائه شده این مقاله در صنعت خودروسازی اصفهان شامل 12 شرکت قطعه ساز خودرو پیاده سازی شده است. از بین 12 واحد تصمیم گیری، تعداد پنج واحد کاراست و شرکت های صنعتگر، اطلس پمپ و قطعه سازی سپاهان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. از بین شاخص ها نیز ، مدیریت ریسک ایمنی، حداکثر تاثیر را بر کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها