• نقش مدیریت دانش در کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1743
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف این تحقیق بررسی نقش مدیریت دانش در کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان است. به این منظور بعد از مصاحبه با خبرگان پروژه متغیرهای پرسشنامه تحقیق مشخص شد و پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش آلفای کرونباخ محاسبه شدکه از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بود. در ادامه، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی ها در متغیرهای تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که درنهایت مشخص گردید عدم اجرای مدیریت دانش در به تاخیر افتادن پروژه های عمرانی تاثیر داشته و موفقیت کار تنها با دارائی های فیزیکی محقق نخواهد شد، بلکه تجارب و مهارت کارکنان نقش بسزایی در اجرای اصولی و بهینه پروژه ها دارد .همچنین دانش آنها در مورد نحوه ی انجام دادن امور به عنوان یک دارایی مهم تلقی می شود که بایستی مانند دیگر دارائی های ارزشمند سازمانی این دارائی را نیز اداره کرد. اهمیت منابع انسانی در دانش و تجربه افراد و قابلیت های آن ها نهفته است. در حقیقت نظریه پردازان این حوزه، دانش شخصی را به عنوان نخستین منبع تولید دانش سازمانی می شناسند. دانش به عنوان مهمترین منبع سازمان های امروزی، از ذهن کارکنان سازمانی ناشی می شود. یادگیری چگونگی مدیریت آن می تواند برای سازمان ها منافع زیادی از جمله کاهش زمان انجام کار و بهبود فرآیند های سازمانی را در پی داشته باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها