• بررسی تاثیر محیط های سولفاته و کلریدی بر خواص مکانیکی بتن های حاوی متاکائولن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از عوامل مخرب تاثیرگذار بر دوام، محیط های خشک، حمله سولفات ها و کلرورها به آن می باشد. از آنجایی که بسیاری از آب ها همچون خلیج فارس و لایه های خاک زیرزمینی، محیط های سولفاته و کلریدی هستند و نیز سازه های بتنی در محیط های کویری نیز اجرا می گردند، بررسی این محیط بر روی خواص مکانیکی بتن توجه محققین را به خود جلب نموده است. متاکائولن به عنوان یک پوزولان طبیعی توانمند که در سال های اخیر در برخی از کشورها جزئی از طرح اختلاط بتن شده است باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام بتن می گردد. به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته و کلریدی بر خواص مکانیکی بتن حاوی متاکائولن، یک سری مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از سنگدانه شکسته، سیمان پرتلند نوع i، ii و v، فوق روان کننده، پودر متاکائولن، آب، سولفات سدیم و کلرید سدیم انجام شده است. متاکائولن با درصدهای وزنی 5، 10 و 15 جایگزین سیمان گردیدند. در این تحقیق برای ساخت نمونه ها از قالب های مکعبی 10×10×10 سانتیمتر استفاده شده است. مقاومت فشاری نمونه ها در سنین 28، 91 و 180 روز پس از قرار گرفتن در محیط های مهاجم، مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین درصد جذب آب و وزن مخصوص نمونه ها نیز تعیین گردیدند. براساس نتایج به دست آمده و مقایسه آنها با نمونه شاهد، وجود متاکائولن در بتن باعث افزایش مقاومت آن در برابر محیط های سولفاته و کلریدی می گردد. همچنین نمودارهای مربوطه ترسیم و بهترین میزان جایگزینی متاکائولن به جای سیمان نیز تعیین گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها