• ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن منطقه کلاه ابوذر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کانسار آهن کلاه ابوذر در 90 کیلومتری جنوب شرق نیشابور قرار گرفته است. واحدهای رسوبی منطقه شامل آهک های (کرتاسه زیرین) و ماسه سنگ های (اوایل ترشیاری) می باشند. واحدهای ساب ولکانیک دیوریتی و هورنبلند دیوریت پورفیری (الیگو- میوسن) به درون این واحدها نفوذ کرده اند. بررسی آلتراسیون منطقه، زون های آلتراسیون کربناتی و سیلیسی و ترکیبی از این دو مورد را نشان می دهد. آلتراسیون کربناتی به صورت رگچه های کلسیتی به شکل استوک ورک و بافت موزائیکی در زمینه مشاهده می شود. آلتراسیون سیلیسی به صورت رگه ای و رگچه ای در اطراف عدسی های مینرالیزه و سنگ های محدوده کانسار اتفاق افتاده است. کانی زایی منطقه در دو مرحله هیدروترمال و سوپرژن صورت گرفته است. در مرحله هیدروترمالی کانی های پیریت و مگنتیت شکل گرفته اند. خردشدگی ها و شکستگی های فراوان و همچنین حضور کانی های سولفیدی در سنگ میزبان موجبات گسترش دگرسانی و کانه زایی سوپرژن را فراهم نموده است. کانی زایی عمده این مرحله شامل گوتیت، هماتیت و لیمونیت می باشد. مطالعات ژئوشیمی در منطقه بر روی نمونه های سنگی انجام گرفت، و مقادیر عناصر mn ،fe ،ca ،mg به روش جذب اتمی اندازه گیری شد. باتوجه به داده های ژئوشیمی مشاهده می گردد که بالاترین مقادیر آهن 31.9 درصد می باشد، که این ناهنجاری در عنصر آهن توأم با افزایش میزان منگنز نمونه ها می باشد. و منطبق بر واحدهای آهکی هماتیتی وگوتیتی شده درمحل ترانشه می باشد. روند تغییرات آهن و منگنز نسبت به کلسیم نشان می دهد که با افزایش آهن و منگنز میزان کلسیم کل کانسار کاهش می یابد. با توجه به مشاهدات صحرایی و مطالعات مینرالوگرافی زون های دگرسان و مینرالیزه و رگهرگچه های مرتبط با آنها مشخص می شود که این کانی سازی از نوع هیدروترمال می باشد که تحت تأثیر فرآیندهای سوپرژن و اکسیداسیون سولفیدها به شکل یک کانسار اکسیدی در آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها