• دگرسانی و کانه زایی در منطقه ی برونزاد کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک، استان کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/04/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/04/15
  • تعداد بازدید: 1130
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کانسار مس پورفیری ایجو یکی از کانسارهای مس پورفیری شناخته شده در استان کرمان است. کانه زایی در این کانسار در سه منطقه درونزاد، اکسیدی و سولفیدی ثانویه (برونزاد) رخ داده است اما منطقه برونزاد گسترش چندانی ندارد. در این مطالعه کانه زایی و دگرسانی در منطقه ی برونزاد کانسار ایجو مورد بررسی قرار گرفته است. گسترده ترین دگرسانی در منطقه ی برونزاد این کانسار دگرسانی فیلیک است و دگرسانی آرژیلیک هم بطور ضعیف مشاهده شده است. کانه زایی برونزاد در این کانسار بصورت اکسیدی شامل کانی های آهن دار از جمله لیمونیت می باشد و بصورت سولفیدی ثانویه شامل بورنیت، کولین، دیژنیت و کالکوسیت است که از هوازدگی کالکوپیریت وپیریت در طی فرآیندهای ثانویه بوجود می آیند. در نتیجه ی تغییر eh و ph ناشی از دگرسانی برونزاد و تغییرات کانی شناسی بافت های متعددی در منطقه ی برونزاد کانسارهای سولفیدی رخ می دهد. انواع بافت های مشاهده شده در منطقه ی برونزاد کانسار ایجو جانشینی، جانشینی حاشیه ای و رگچه ای است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها