اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی آینده نگر اولتراسونوگرافی آندوسکوپی در تشخیص میکرولیتیازیس صفراوی در بیماران با اولتراسونوگرافی شکمی طبیعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2618
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهشگران گذشته میکرولیتیازیس (microlithiasis) را به عنوان بیماری مخفی کیسه صفرا فرض کرده اند. اولتراسونوگرافی آندوسکوپی (eus) نسبت به اولتراسونوگرافی شکمی (tus) به صورت بالقوه در رؤیت سنگهای کوچک حساستر است. هدف این مطالعه بررسی نقش اولتراسونوگرافی آندوسکوپی (eus) در تشخیص میکرولیتیازیس در بیماران را درد قسمت فوقانی شکم و tus طبیعی بود. سی و پنج بیمار با درد شکمی تیپ صفراوی و tus طبیعی به صورت آینده نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. همه بیماران به وسیله یک آندوسکوپ gf-um-20 (اپتیکال الیمپوس، توکیو، ژاپن) تحت eus رادیال قرار گرفتند. مشخص شد که از 35 بیمار، 33 بیمار لجن یا سنگهای کوچک کیسه صفرا، و 21 بیمار لجن یا میکرولیتیازیس مجرای صفراوی مشترک دارند. 9 بیمار برای پیگیری در دسترس نبودند، از تعداد بیماران باقیمانده 13 بیمار تحت اسفنکتروتومی (sphincterotomy) صفراوی از طریق آندوسکوپ توأم با کله سیستکتومی (cholecystectomy) قرار گرفتند. 10 بیمار تحت کله سیستکتومی، و سه بیمار تحت اسفنکتروتومی صفراویی به تنهایی قرار گرفتند. در پیگیری پس از عمل در 9.2 ماه، 25 بیمار (96.2%) بدون علامت بودند. eus ابزار تشخیصی مهمی در بیماران با کولیک صفراوی (biliary colic) بدون توجیه است. کله سیستکتومی با یا بدون اسفنکتروتومی روش درمانی مؤثری در این زمینه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم