• بررسی تاثیر رفتار برشی-پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار به روش ارتعاشات پیشا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 906
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این تحقیق هدف،محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار برشی-پیچشی که بدلیل عدم تطابق مرکز جرم بر مرکز سختی شکل می گیرد،می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ارتعاشات پیشا و تاثیر عوامل مختلفی همچون میزان خروج از مرکزیت دو ساختمان مجاور هم، میرایی، زمان تناوب بر درز انقطاع بررسی شده ونتایج حاصل ازتحلیل با ضوابط آیین نامه های استاندارد 2800 ایران،97  ubcو ibc2006 مقایسه می گردد. در کلیه فرَآیندها ی تحلیل از فرض خطی بودن رفتار اعضا استفاده شده است. مهمترین دست آورد این تحقیق این و پدیده است که در ساختمانهایی که مد پیچشی شبیه هم دارند، افزایش درصد خروج از مرکزیت باعث کاهش نیاز درز انقطاع بین دو ساختمان می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها