• بررسی نشست سد خاکی به کمک روش المان محدود و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق (مطالعه موردی سد زنوز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2781
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش بینی و ارزیابی رفتار سدهای خاکی در طول عمرشان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به منظور ارزیابی رفتار یک سد و کنترل پایداری آن در حین ساخت و دوران بهره برداری از روش ابزاربندی و رفتارنگاری استفاده شده و نتایج پیش بینی های مهندسی که از مدلسازی های عددی حاصل می شود با این داده ها مقایسه می گردد. بر این اساس، تغییر شکلها و جابجایی های بوجود آمده در بدنه سد خاکی زنوز شهر تبریز بکمک مدلسازی عددی به روش المان محدود با استفاده از بسته نرم افزاری geostudio در حین ساخت و در مرحله آبگیری مورد بررسی قرار گرفته است. لذا با کمک داده های موجود قرائتهای ابزار دقیق، رفتارنگاری سد انجام یافته و نتایج مدلسازی عددی با رفتار واقعی سد مقایسه گردیده است و نتایج حاصله از مقایسه نتایج بدست آمده از هر دو روش حاکی از رفتار عادی سد و انطباق قابل قبول بین پیش بینی های مهندسی و رفتار واقعی سد است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها