• اثر عصاره آبی گیاه شبنم خورشید (drosera spatulata) بر سرعت شلیک نورون های هسته ی پاراژیگانتوسلولاریس پس از القای درد توسط فرمالین در موش سفید بزرگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 774
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تزریق داخل صفاقی عصاره آبی گیاه شبنم خورشید سبب القا بی دردی در هر دو مرحله آزمون فرمالین در موش های صحرایی می شود. القا بی دردی در مرحله حاد تحت کنترل فرایندهای مرکزی است و افزایش فعالیت هسته پاراژیگانتوسلولاریس (pgi) که یکی از مراکز کنترل درد مرکزی است، نمادی از القای بی دردی است. اثر تجویز این عصاره بر سرعت شلیک نورون های این هسته پس از القای درد فرمالین در موش های بیهوش در این پژوهش بررسی شد. با روش ثبت تک واحدی خارج سلولی سرعت شلیک نورون های این هسته در 20 سر موش صحرایی نر بیهوش شده با داروی اورتان در گروه های: شاهد عصاره دروزرا و سدیم سالیسیلات (300 mg/kg, i.p.) ثبت شد. فرمالین (2%)  برای القای درد 30 دقیقه پس از هر درمان به کف پای موش ها تزریق شده و از هسته مخالف تزریق ثبت گرفته شد. داده ها توسط آزمون آماری wilcoxon تحلیل شدند. تزریق عصاره (0.05 mg/kg, i.p.) در 66.6% از نورون ها شلیک نورونی را بطور معنی دار افزایش و در 16.6% آنها کاهش داد، ولی بر فعالیت 16.6% نورون ها تاثیر معنی داری نداشت (p<0.001). در حالی که تجویز سدیم سالیسیلات سرعت شلیک نورونی را در 50% از نورون ها بطور معنی دار کاهش داد (p<0.001). عصاره این گیاه می تواند با افزایش تعداد نورون های با شلیک تشدیده شده در هسته pgi و افزایش خروجی این هسته در ایجاد بی دردی نقش داشته باشد. اما سدیم سالیسیلات نمی تواند از سد خون - مغز عبور کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها