• تخمین ضریب اندرکنش در شمع های اسکله ها به کمک آنالیز بازگشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 890
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در اکثر تحلیل های موجود برای محاسبه ظرفیت های باربری ونشست  شمع هاآنها را به صورت منفرد در نظر می گیرند در حالیکه شمع بصورت منفرد بندرت به کار می رود و بصورت گروهی می باشند. از این رو به علت اینکه کوبش و اجرای یک شمع بر روی خاک اطرافش تا شعاعی تآثیر می گذارد ، نتیجتآ دو شمع معین بر روی خواص خاکهای اطراف خود و در نتیجه خواص باربری و نشست  یکدیگر تآثیر گذار هستند. در این مقاله تعدادی مدل با ستفاده از ضرایب اندرکنش تحلیل شده اند که نتایج آن ها در کنار نتایج سایر روشهای تحلیلی مدل سازی به عنوان نمونه های شاهد با نتایج مربوط به آزمایش بارگذاری در مقیاس واقعی مقایسه شده است. این مدلسازیها نشان داد که در تمامی مدل ها،  همواره با افزایش نسبت فاصله شمع های گروه به قطر شمع ها از عملکرد گروهی کاسته می شود.  سپس رابطه ای برای بیان ضریب اندر کنش داده شد و صحت و دقت آن مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها