اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاه دانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/27
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاه دانه

  به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر صفات گیاه سیاه دانه تحت تنش شوری، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل ها شامل تنش شوری در چهار سطح ( 0 ، 30 ، 60 و 90 میلی مولار) و محلول پاشی اسپرمیدین در 4 چهار سطح ( 0 ، 1 ، 3 و 5 میلی مولار) بودند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل محتوای پروتئین، پر اکسیداسیون لیپیدهای غشاء و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز بود.

  نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری، پروتئین برگ کاهش یافت. تیمار اسپرمیدن سبب کاهش مالون دی آلدهید شد؛ و میزان پروتئین را افزایش داد. آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تحت تأثیر برهم کنش تیمار شوری و محلول پاشی اسپرمیدین قرار گرفت و با افزایش شوری کاهش یافت. به گونه ای که در هر سطح شوری در محلول پاشی 5 میلی مولار بیشترین میزان به دست آمد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد، محلول پاشی اسپرمیدین موجب بهبود رشد گیاه سیاه دانه در شرایط شور گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها