• تاثیر مدیریت شهری بر عدالت و رفاه شهروندان (مورد مطالعه: ناحیه 2 شهرداری منطقه 9 تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 234
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر مدیریت شهری بر عدالت و رفاه شهروندان (مورد مطالعه: ناحیه 2 شهرداری منطقه 9 تهران)

  نگرش جامع به سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار می‌گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم‌های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست‌های نیل به مدیریت شهری، قابل تأمل هستند.

  شهرهای جهان از طریق تجربه و پژوهش مسیرهایی را برای رویارویی با مشکلات توسعه شهری و محیط کشف و در طی این فرآیند، بینشی نیز نسبت به نحوه دستیابی به توسعه پایدار کسب کرده‌اند پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش شهروندان نسبت به حقوق شهروندان و تأثیر آن بر مدیریت شهری صورت گرفته است بر این اساس، نمونه‌ای از شهروندان  و کارشناسان شهرداری منطقه 9 انتخاب گردیده ومورد بررسی قرار گرفته است. ما در پژوهش با دو معیار مشخص وتعریف شده می خواهیم به بررسی تاثیر مدیریت شهری بر عدالت و رفاه شهروندان بپردازیم. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری تاثیر مدیریت شهری بر عدالت و رفاه شهروندان، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه‌هایی طراحی گردیده و داده‌های مورد نظر جمع آوری گردید. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید، که دو معیار  عدالت و رفاه شهروندان بر متغیر مدیریت شهری دارای اثر معنادار می‌باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها