• تاثیر مولفه های سرمایه روانشناختی (تاب آوری و امیدواری) بر خستگی تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و وجدان تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/30
  • تعداد بازدید: 251
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر مولفه های سرمایه روانشناختی (تاب آوری و امیدواری) بر خستگی تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و وجدان تحصیلی

  هدف پژوهش بررسی تاثیر تاب آوری و امیدواری (مولفه های سرمایه روانشناختی) بر خستگی تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و وجدان تحصیلی است. جامعه آماری دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان بختگان بودند که به سوالات پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اثر مستقیم تاب آوری بر وجدان تحصیلی(0.18)، خودکارآمدی تحصیلی(0.20) و خستگی تحصیلی(0.24) معنی دار است همچنین اثر مستقیم امیدواری بر خودکارآمدی تحصیلی(0.19) و خستگی تحصیلی (0.24) معنی دار است در نهایت اثر مستقیم وجدان تحصیلی بر خستگی تحصیلی(0.16) و اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر خستگی تحصیلی(0.19) معنی دار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم