• ارائه مدل روابط سرمایه روانشناختی بر خستگی تحصیلی با واسطه گری کوشش و هویت تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/30
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارائه مدل روابط سرمایه روانشناختی بر خستگی تحصیلی با واسطه گری کوشش و هویت تحصیلی

  هدف پژوهش ارائه مدل روابط سرمایه روانشناختی بر خستگی تحصیلی با واسطه گری کوشش و هویت تحصیلی است. جامعه آماری دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان بختگان بودند که به سوالات پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر کوشش(0.20) و خستگی تحصیلی(0.27-) معنی دار است. همچنین اثر مستقیم کوشش بر هویت تحصیلی(0.19) و خستگی تحصیلی(0.17-) معنی دار می باشد در نهایت اثر مستقیم هویت تحصیلی بر خستگی تحصیلی(0.26-) معنی دار گزارش شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم