• تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش علوم دوره ابتدایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/30
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش علوم دوره ابتدایی

  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻓـﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  از جمله دست آوردهای ﻧـﻮﯾﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ  اﺳـﺖ  کـﻪ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺗﺤـﻮﻟﯽ  ﻋﻈـﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. این فناوری به سرعت جهان را درنوردیده و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است. خیلی از نیازهای بشری تحت تاثیر این فن آوری قرار گرفته و در تسهیل جریان زندگی انسان ها تاثیر شگفت انگیزی داشته است. آموزش و پرورش نیز، که یکی از نیازهای بشری محسوب می شود از این تاثیر مستثنی نبوده است.

  آشنایی دانش آموزان و معلمان با این فناوری و نیز تسلط در استفاده از ابزارهای آن جریان یاددهی - یادگیری  را سرعت و عمق بخشیده و به نشاط علمی و آموزشی منجر شده است.  این تحقیق می کوشد تاثیر غیر قابل انکار فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم ابتدایی را مورد بررسی قرار دهد و به برخی از مزایای آن در یادگیری بپردازد.

  بطور مثال می توان گفت با بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات یادگیری به اشکال زیر خود را نشان می دهد: یادگیری انعطاف پذیر : it با قابلیتی که در مقدار و تنوع منابع و رسانه های اطلاعاتی لازم برای یادگیری دارد و با خدمت گیری از کارکردهای دیگر زمینه طرح ریزی عمل و ارزیابی انعطاف پذیر، متنوع و گسترده را به صورتی اقتضایی فراهم می آورد، پشتیبانی و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری : انگیزه اولیه کاربرد it به طور کلی در آموزش مبتنی بر این باور است که it شکل های پیشرفته تر و بهتر آموزش و یادگیری را حمایت و پشتیبانی می کند، روش بکار گرفته در این تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با همین روش توانسته ایم با مطالعه مواد پژوهشی  اعم از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های مرتبط به نتایج مطلوبی دست یابیم که در پایان مقاله بدان اشاره شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها