• بررسی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر مولفه های شهروند جهانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/04
  • تعداد بازدید: 220
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از منظر مولفه های شهروند جهانی

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات سوم ابتدایی بر مبنای مؤلفه های پدیده جهانی شدن انجام گرفت و مؤلفه های پژوهش شامل آموزش شهروندی، آموزش چند فرهنگی، آموزش صلح، آموزش محیط زیست و آموزش سلامت بودند. در این پژوهش کتاب مطالعات سوم ابتدایی به عنوان یکی از منابع آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود به چه میزان در راستای مؤلفه های آموزش جهانی حرکت کرده است.

  روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، روش ویلیام رومی و واحد تحلیل صفحات (متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) که در مجموع 137 صفحه را شامل می شد و جامعه آماری شامل یک جلد کتاب در سال 1400-1399 با عنوان مطالعات سوم ابتدایی بوده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بیشترین توجه به مؤلفه آموزش شهروندی و کمترین میزان توجه به مؤلفه ی آموزش محیط زیست می باشد، همچنین کتاب مذکور در زمینه پرداختن به مؤلفه های جهانی شدن  نیمه فعال (متوسط) می باشد چرا که ضریب درگیری عددی پایین تر از 1 و بالاتر از 0.5 می باشد و به این معنی است که کمتر از 50 و بیشتر از 25 درصد واحد های تحلیل کتاب به مؤلفه های جهانی شدن پرداخته است و می توان گفت میزان پرداختن به مؤلفه های مذکور در حد متوسط می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها