• چگونه توانستم با توجه به اهداف دوره ی ابتدایی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مهارت خوانداری و نوشتاری دانش آموزانم راتقویت کنم؟

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/14
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چگونه توانستم با توجه به اهداف دوره ی ابتدایی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مهارت خوانداری و نوشتاری دانش آموزانم را تقویت کنم؟

  خواندن و نوشتن یکی از اصلی ترین ابزارهای یادگیری است و از مهمترین مهارت های است که دانش آموزان در دوره ابتدایی به آن دست می یابند. مهارت در خواندن ونوشتن از مهمترین نیازهای یادگیری دانش آموزان است. پژوهش حاضر با توجه به اهداف دوره ی ابتدایی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با هدف تقویت مهارت خوانداری و نوشتاری وکسب توانمندی در خواندن وکشف راه کارهایی برای بهتر نوشتن و پی بردن به نقش خواندن در یادگیری دروس دیگر همراه با تقویت اعتماد به نفس ورسیدن به خودباوری در دانش آموزان کلاس دوم  با جامع آماری 40دانش آموز در آموزش وپرورش منطقه 4تهران به انجام رسیده است.

  پژوهش حاضر به روش اقدام پژوهی صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات با توجه به موضوع، روش های مصاحبه و مشاهده و پرسش انتخاب شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از سه الگوی روش شش پرسش (چرا؟چه وقت؟چه کسی ؟کجا؟چه چیزی؟چگونه؟) و الگوی ترسیم مفاهیم والگوی تجزیه وتحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس از اجرای کامل طرح ها و برنامه و استفاده از نظریات به این نتیجه رسیدم که می توانم با توجه به اهداف دوره ابتدایی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مهارت خوانداری ونوشتاری دانش آموزانم را تقویت کنم؟

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها