• بررسی عوامل موثر بر ترغیب خریداران در استفاده از کیف پول الکترونیک در بین خریداران سایت دیجی کالا در شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/29
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی عوامل موثر بر ترغیب خریداران در استفاده از کیف پول الکترونیک در بین خریداران سایت دیجی کالا در شهر تهران

  با توجه به نوظهور بودن کیف پول الکترونیک در ایران و جهان، علاقه مندی مدیران بانکی و انفورماتیکی به دانستن این موضوع که چه عواملی باعث افزایش استفاده از کیف پول الکترونیک، توسط مشتریانشان می شود قابل توجه است و شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از این خدمت بانکداری الکترونیک، امکان برنامه ریزی مناسبتر جهت تسریع افزایش کاربران و بهره مندی سریعتر از مزایای این پدیده جذاب را برای بانک ها و نیز کاربران این خدمت بانکداری، فراهم می آورد.

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر قصد خریداران در استفاده از کیف پول موبایلی با درنظر گرفتن نقش اثر میانجی اعتماد درک شده در بین خریداران سایت دیجی کالا در شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی و پیمایشی است. همچنین ازنظر جمع آوری داده، پیمایشی است و از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های خریداران برای استفاده از کیف پول موبایلی در بین خریداران سایت دیجی کالا در شهر تهران تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته مشخص می شود.

  جامعه آماری پژوهش شامل خریداران از سایت دیجی کالا در شهر تهران است که تعداد آنها نامحدود می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. یافته های پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش های پیشین نشان می دهد مجموعه متغیرهایی که در این تحقیق درنظر گرفته شده اند(سازگاری درک شده، آگاهی مثبت، سود درک شده، اعتماد درک شده، ارزش افزوده مشتری، هزینه درک شده) بخوبی تأثیر خود بر قصد خریداران در استفاده از کیف پول موبایلی با درنظر گرفتن نقش اثر میانجی اعتماد درک شده را تبیین می کنند، همچنین یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات و پژوهش های قبلی سازگار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها