• شرایط اجرای تعهد از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون مدنی اصلاحی فرانسه مصوب 2016

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/31
  • تعداد بازدید: 401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  شرایط اجرای تعهد از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون مدنی اصلاحی فرانسه مصوب 2016

  مطابق « اصل نسبی بودن قراردادها »، توافقات خصوصی اشخاص فقط میان خویشتن مؤثر است و علی الاصول برای اشخاصِ ثالثِ خارج از قرارداد، نَه حق و نَه تکلیف ایجاد نمی کند. با این وجود، به جهت اهمیت تعهدات ناشی از قراردادها، قانونگذاران داخلی بسیاری از کشورها، نهادی را پیش بینی کرده اند تا هرگاه متعهد به تعهد خویش عمل ننمود، شخص یا اشخاصِ خارج از قرارداد، با حصول شرایطی، قادر به ایفای تعهد به جای شخص متعهد باشند.

  قانونگذار ما در ماده 238 ق.م. با تأسی از قانونگذار فرانسه (ماده 1144 « ق.م.سابق « ماده 1222 ق.م. کنونی) به این مهم اشاره نموده است. علاوه بر این، در ماده(47)  ق.ا.ا.م. نیز بشکل دقیق تری به ایفای تعهدات قراردادی از سوی ثالث تأکید شده است. مطابق این تقریر، هرگاه متعهد، نقضِ عهد نماید، متعهدله (ذینفع تعهد) می تواند خود شخصاً یا توسط ثالث که در قرارداد نفع و سمتی نداشته است، با اقامه دعوای حقوقی (الزام به ایفای تعهد) و با اخذ مجوز قضایی و با صرف هزینه های اجراء، موضوعِ تعهد را اجراء و سپس از متعهد، هزینه های اجرایی را مطالبه نماید.

  در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با مراجعه به مواد مرتبط با این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه گردآوری شده است (مواد 222 ، 228 و 231 ق.م.ا. و ماده 47 ق.ا.ا.م. و مواد 1142 ، 1143 ، 1144 ، 1165 و 1236ق.م.ف. سابق و مواد 1101 ، 1152 و 1222 ق.م.ف. کنونی) به این نتیجه خواهیم رسید که ایفای تعهد از سوی شخص ثالث، ماهیّتاً « سقوط تعهد » بوده و موجب برائت ذمّه متعهد از ایفایِ اصل تعهد خواهد بود (ماده 264 ق.م.ا.) امّا به موازات همین سقوط تعهد، موجب اشتغال ذمّه وی در قبال هزینه های اجرای تعهد خواهد بود؛ ضمنِ آنکه ایفای تعهد از سوی ثالث دارای آثارِ دیگری همچون « آزادی تضمین های متعهد » (به جهت سقوط تعهدِ اصلی) و«توقّفِ محاسبه خسارتِ تأخیر انجام تعهد »خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها