• تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه یا تحدید جرم زدایی در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/31
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه یا تحدید جرم زدایی در ایران

  فرهنگ ایرانی بر توسعه یا تحدید جرم زدایی در ایران تأثیر دارد که براى فهم آنها الزاماً مى بایست به زمینه ها، متن اجتماعى و روابط قدرت در جامعه تأملى جدى داشت.

  مقاله حاضر پس از مرور نظریات و تحقیقات گذشته در نگاه به جرم زدایی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسى و ظرفیت ها و چالش هاى آن در بررسى مسایل فرهنگى ایرانی مى پردازد. استدلال اصلى مقاله بر این است که فرهنگ ایرانی امکان مناسبى را براى بازنگرى در مرزبندى هاى فرهنگ و جرم فراهم ساخته و با دورى جستن از برخى کلیشه سازى ها به فهم و شناخت بهترى از مسایل جرم شناسی و توسعه یا تحدید جرم زدایی در ایران و در نتیجه سیاست گذارى بهتر براى آنها منتهى مى شود. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی -کتابخانه ای می باشد.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها