• بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت و واکنش بازار به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/18
  • تعداد بازدید: 194
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت و واکنش بازار به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت و واکنش قیمت به سود سهام است، استراتژی های مورد بررسی شامل استراتژی مدیریت هزینه و استراتژی تمایز می باشد، هر یک ازاین استراتژی ها به دلیل شرایط خاصی که بر محیط اطلاعاتی شرکت می گذارند، که در نهایت واکنش قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد.

  از این رو با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و روش کوکران نمونه ای به تعداد 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات استفاد شدکه نتایج نشان می دهد که شرکتهایی که استراتژی مدیریت هزینه استفاده می کنند، دارای واکنش قیمت کمتری هستند، اما شرکت هایی که استراتژی تمایز را مبنای کار خود قرار داده اند و محصولات نوآورانه و متفاوت تولید می کنند دارای واکنش قیمت بیشتری هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم