• شناسایى و اولویت بندى عوامل کلیدى موفقیت ایمنى صنعتى با رویکرد دلفى فازى و opa

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/22
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  شناسایى و اولویت بندى عوامل کلیدى موفقیت ایمنى صنعتى با رویکرد دلفى فازى و opa

  مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته اکتشافی ترتیبی است که با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ایمنی صنعتی با رویکردهای دلفی فازی و opa صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری این مطالعه را کلیه مدیران ارشد ایمنی شرکت گاز قزوین تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 11 نفر می باشند.

  با استفاده از تکنیک دلفی فازی، 5 شاخص های مدیریت تغییر، سیستم ثبت اطلاعات نت، تفکر سیستمی در اجرای نت، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد کارکنان، برنامه ریزی صحیح فعالیت ها حذف شدند و 13 شاخص دیگر انتخاب شدند. بر اساس نتیجه ی تکنیک opa ، شاخص های فرهنگ ایمنی ( 0.199 )، تعهد مدیریت ارشد به ایمنی ( 0.166 )، آموزش ایمنی ( 0.124)، جو ایمنی (0.120) ، پشتیبانی و هدایت مداوم مدیریت از تیم حلقه های کنترل کیفیت/ابرتیمها ( 0.097 )، تفویض اختیار به اعضای تیم حلقه های کنترل کیفیت (0.086 )، توجه به ارگونومی و درصورت لزوم بازطراحی ارگونومی (0.051)، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه روزمره (0.038)، استفاده از ابزارهای بهبود فرایند (0.031 )، مکانیزم های گوشزد کننده اشتباه ( 0.029 )، نگهداری و تعمیرات خودکنترلی ( 0.024)، بازرسی روزانه ماشین آلات (0.023) و تخصیص منابع در حیطه نت ( 0.001 ) رتبه های 1 تا 13 را به خود اختصاص دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها