• تاثیر گزارشگری پایداری بر بازده سهام با تاکید بر محدودیت مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/04
  • تعداد بازدید: 312
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  تاثیر گزارشگری پایداری بر بازده سهام با تاکید بر محدودیت مالی

  هدف اصلی این پژوهش، تاثیر گزارشگری پایداری بر بازده سهام با تاکید بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب و روش نمونه گیری از نوع حذفی و به صورت حذفی سیستماتیک اجرا گردید.

  داده‌های مورد نیاز این پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکت هایی عضو نمونه جمع آوری شد‌ه‌اند و با استفاده از تلفیق داده‌های مقطعی و زمانی و به کمک نرم افزار آماری eviews به روش پانل دیتا تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بین گرازشگری پایدار و بازده سهام و بازده سهام غیر عادی ارتباط معنی‌دار و مثبت دارد. و همچنین محدودیت مالی بر رابطه بین گزارشگری پایدار و بازده سهام تاثیر معنی‌دار و مثبت دارد. محدودیت مالی بر رابطه بین گزارشگری پایدار و بازده سهام تاثیر ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها